LA のソウルシンガー Fana Hues, 2022年のアルバム "flora + fana"

Fana Hues - BAD bad

R&Bのスムースさと、生っぽいひっかかりのある感触と

Fana Hues - Pieces